Вината…

Вината…

Бременност. Хормони. Щастие. Тревожност от непознатото и предстоящото. Момче или момиче? Толкова неизвестни. Вина… Някои от Вас вероятно са се изправяли пред този враг – прееклампсия, други никога не са чували за него. Този враг може да дойде просто ей…