Какво е Прееклампсия?

 • Прееклампсията е усложнение на бременността и клинично се изявява с хипертония и протеинурия с или без наличие на патологични отоци
 • Развива се обикновено във втората половина на бременността и много рядко в първата
 • Прееклампсията е опасно усложнение, което застрашава живота на майката и детето. Ако не се установи навреме може да причини кома или смърт на майката и плода – преди, по време или след раждане
 • Според статистиките, прееклампсията засяга около 8-10% от бременните жени

Форми на Прееклапмсия:

 • Лека – диастолното налягане е под 110 mm/Hg, качественото изследване на урината за белтък показва 1+, а останалите изброени симптоми при тежката форма липсват.
 • Тежка – диастолно налягане над 110 mm/Hg; белтък в урината; субективна триада: главоболие, нарушено зрение, болки високо в корема; белодробен оток; повишени чернодробни ензими; повишен билирубин; количество урина за 24 ч. под 400 мл.; повишен серумен креатинин; HELLP синдром; забавен растеж на плода; прогресия до еклампсия
 • Еклампсия: най – тежката форма на преекламсия и краен стадий на този синдром
 • HELLP синдром – форма на тежка прееклампсия; проявява се с триада: хемолиза; активност на чернодробни ензими; тромбоцитопения (ниски нива на тромбоцитите)

До какво може да доведе?

 • Смущение в кръвоснабдяването на бременната матка, при което настъпва забавяне в растежа и развитието на плода
 • Преждевременно отлепване на плацентата
 • Преждевременно раждане
 • Промени в много органи и системи на бременната като черен дроб, бъбреци, главен мозък – гърчове; белодробна емболия; мозъчен оток
 • Развиване на еклампсия и HELLP синдром; Дик синдром (дисеминирана интравазална коагулопатия) – комплексно разстройство на кръвосъсирването
 • Кома
 • Смърт на майката

Превенция

 • Регулиране на жизнено необходими фактори на живот: храна, алкохол, тютюнопушене, стрес, физическо натоварване
 • Регулярно следене на кръвното налягане
 • Кръвни тестове на:   

           1.sFlt-1/PIGF

           2.sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа)

           3.PIGF (Плацентарен растежен фактор)

 • Уринни изследвания на количеството белтък в урината
 • Ултразвукови изследвания – ехограф, доплер, биофизичен профил – чрез него се определя какво количество кислород и протеини получава плодът

Профилактика!

 • Прием на хранителни добавки (калций; магнезий и др.)
 • Антиоксиданти
 • Аспирин
 • Антихипертензивни средства

Какво е HELLP синдром?

 • Абревиатурата HELLP идва от английските думи хемолитична анемия (Hemolytiv anemia), високи чернодробни ензими (Elevated Liver enzymes), ниски тромбоцити (Low Platelet count).
 • Това е тежка форма на Прееклампсия и е животозастрашаващо състояние
 • Проявява се най-често в края на бременността или в постродилния период

Симптоми

 • Силно главоболие
 • Гадене, повръщане
 • Болки в горната част на корема подобни на гастрит
 • Изтръпване на крайниците
 • Замъглено виждане
 • Отоци по крайниците и лицето

Превенция

 • Регулиране на жизнено необходими фактори на живот: храна, алкохол, тютюнопушене, стрес, физическо натоварване
 • Регулярно следене на кръвното налягане
 • Кръвни тестове на:   

           1.sFlt-1/PIGF

           2.sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа)

           3.PIGF (Плацентарен растежен фактор)

 • Уринни изследвания на количеството белтък в урината
 • Бъбречни и чернодробни изследвания
 • Коагулационни иследвания
 • Електролити
 • Ултразвукови изследвания – ехограф, доплер, биофизичен профил – чрез него се определя какво количество кислород и протеини получава плодът