heart-rate-1375324_960_720

Прееклампсията, преди нричана още токсемия, е състояние, което се появява по време на бременността и засяга както майката така и плода. Това е бързо прогресиращо състояние, характеризиращо се с повишаване на кръвното налягане, отоци и протеинурия. Причините за прееклампсия са все още не напълно известни, въпреки че заболяването е описано отпреди около 2000 години.

Знаете ли, че?

  • Всяка минута, някъде в света една жена умира по време на бременност или раждане от прееклампсия – това прави 1400 жени на ден и повече от 500 000 всяка година;
  • Ако не бъде открита своевременно, прееклмпсията може да доведе до еклампсия, която е от петте водещи причини за майчина и детска смъртност, причинявайки 13% от всички смъртни случаи на родилки в световен мащаб което прави по една починала родилка на всеки 12 минути;
  • Приблизително 5-8% от бременностите са засегнати от прееклампсия, което означава, че повече от 6.6 милиона жени по света страдат от болестта;
  • В световен мащаб прееклампсията е причина за около 18% от смъртността при родилките;
  • Прееклампсията причинява 15% от преждевременните раждания в индустриализираните страни и е причина номер 1 поради, която лекарите взимат решение за ранно родоразрешение.

Сигурно се питате как е възможно всичко това? Истина ли са тези данни? Да, те са реални и са причината лекарите все повече да се интересуват от прееклампсията и не само от нея като усложнение, а и как да прогнозират отключването й. Основното предизвикателство пред лекарите е ранното откриване на бременност с висок риск и последващо въвеждане на адекватни мерки за предотвратяване на тежки последствия, както за майката, така и за бебето.

Професор Кипрос Николаидис, който е световен експерт по фетална хирургия и интервенции посвещава голяма част от труда си на скрининга през първия триместър от бременността. Той предлага нов модел на грижи за бременност като обръща конвенционалната пирамида на пренатални грижи. Този модел показва, че днес е възможно да се направи оценка на риска за усложнения по време на бременността, засягащи майката и бебето. Така например, повечето големи анеуплоидии вече могат да бъдат идентифицирани в 11-13 гестационни седмици с комбинация от майчини демографски характеристики, включително медицински и акушерски история, ултразвукови констатации – индекс на маточна артерия (pulsatility index PI), средно артериално налягане (MAP) и биохимични тестове на кръвта на майката като плазма протеин (PAPP-A), плацентен растежен фактор (PLGF) и разтворима тирозин киназа (soluble fms-like tyrosine kinase-1: sFlt-1).
Майчините демографските характеристики и останалите фактори се изчисляват чрез сложен комбиниран алгоритъм получен чрез мултивариантен анализ. При този подход за скрининг се дава израз в коефициенти за възможността от възникване на усложнения в ранна или късна бременност. Биомаркерите като PLGF и sFlt-1 спомагат за определяне на риска от развитие на прееклампсия в първия триместър и създават широк прозорец на възможност за стратегии за лечение, което да доведе до повече здрави майки и здрави бебета!