cropped-pregnancy.jpgПрееклампсията е сериозно застрашаващо състояние при бременните. Представлява мултисистемно разстройство, което обикновено се проявява с хипертония >140/90 mm/Hg и протеинурия >300 mg/24 h. и има риск от сериозни усложнения, както за майката, така и за бебето. Прееклампсията някога е била наричана “болестта на теории”, но днес изследователските усилия са достигнали до изключителни открития, които могат да доведат до причинно-следствената връзка за състоянието, до подобряване на диагностиката и скрининга, до по-добро лечение. Голяма част от изследванията разглеждат промените в биологията на плацентата; различни хормони и протеини в организма на майката по време на бремнността; промени в имунните фактори. Смята се, че жени, попадащи в рисковата група са тези със сърдечно – съдови заболявания, инсулинова резистентност и диабет, както и жени, в чийто организъм липсват основни хранителни вещества, минерали и витамини.
Към момента докторите са фокусирани върху плацентата и кръвопотока към нея. Лошото кръвообращение води до явна майчина „болест“ (високо кръвно налягане, бъбречни, чернодробни и колагуационни нарушения). Ето защо е важно да се проследява здравето на майката, защото много заболявания могат да повлияят на васкулатурата (сърдечно – съдови, бъбречни, метаболитни, генетични фактори и затлъстяване).
Новите проучвания включват ролята на протеини, продуцирани от плацентата, които инхибират производство на кръвоносни съдове.

  • Разтворима подобна тирозин киназа 1 (soluble fms-like tyrosine kinase 1 – sFlt-1) е достоверен предиктор за развитието на прееклампсия.
  • VEGF е съдов растежен фактор и участва в регулацията на кръвното налягане; понижава съдовите тонове и по този начин може да намали кръвното налягане; подпомага ангиогенезата; поддържа целостта на гломерулната филтрационна бариера в бъбреците.
  • PlGF е плацентарен растежен фактор, който е необходим за нормалното функциониране на ендотелните клетки. Доказано е, че свръхпроизводството на sFlt-1 в плацентата е причина за хипертензията и протеинурията.

Благодарение на тези проучвания вече може да се прави ранен скрининг за прееклампсия чрез определяне нивата на sFlt-1 и PlGF.
А ранният скрининг означава повече здрави майки и здрави бебета!