Нов кръвен тест се оценява като иновация в диагностиката и лечението на прееклампсия при бременни жени.

Melbourne’s Royal Women’s Hospital е първият медицински център в Австралия, който въвежда прост кръвен тест, за прогнозиране на  риска от развитие на прееклампсия.

Прееклампсията е често срещано състояние и засяга около 3-5% от бременностите. Обикновено настъпва след 20 гестационна седмица и се характеризира се с повишение на кръвното налягане и появата на белтък в урината. Оставена нелекувана, прееклампсията може да доведе до сериозни усложнения, както за майката, така и за плода.

Причината за прееклампсия все още не е известна. Рисковите фактори включват повишено артериално налягане, гестационна хипертония, предшестваща хипертония, фамилна анамнеза за прееклампсия, затлъстяване, антифосфолипиден синдром; нарушен глюкозен толеранс; бременност при напреднала възраст на майката, многоплодна бременност.

Ако не се лекува, това състояние може да доведе до развитие на чернодробна или бъбречна недостатъчност (Хелп синдром), еклампсия, инсулт и дори фатален изход за майката. При бебето може да доведе до фетална растежна ретардация, ниско тегло при раждане, преждевременно раждане, а в някои случаи и загуба на бебето.

Знае се, че лечението на състоянието започва с раждането на бебето и плацентата.

“Понастоящем единственият лек за прееклампсия е да се прекрати бременността чрез раждане на бебето и плацентата, дори ако се налага това да се случи преди определената дата на термин, въпреки риска от значителни здравословни последици за неодоносеното бебе”, казва професор Shaun Brennecke.

Днес, учените търсят биомаркер, който се появява в кръвта на бременната още през първия триместър, преди появата на първите симптоми на прееклампсия. Професор Brennecke твърди, че новият кръвен тест ще даде на лекарите способността да предвидят и оценят тежестта на прееклампсията и да определят най-доброто време за раждане на бебето.

Изследователите са извлекли молекули РНК (откъси от молекулярна информация, присъстващи в човешките клетки) от плазмата на кръвни проби и са ги секвенирали, използвайки секвенции от ново поколение (NGS). Данните са обработени чрез сложен изчислителен метод, включващ статистически анализи и алгоритми. Тези открития показват прогнозната стойност на циркулиращите малки РНК молекули през първия триместър и поставят основите за създаването на нов ранен неинвазивен диагностичен инструмент за прогнозиране на прееклампсия, който може да намали животозастрашаващия риск както за майката, така и за плода.

“Този нов тест е дългоочаквана и много важна крачка напред”, казва професор Brennecke.

Източник: http://www.news.com.au

Нов кръвен тест за откриване на прееклампсия

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *