Проучва се нова скринингова програма за прееклампсия

Прееклампсията е заболяване, което засяга между 3% и 8% от бременните жени и може да доведе до сериозни усложнения, както за майката, така и за детето. Състоянието се характеризира с високо кръвно налягане и наличие на белтък в урината на майката. Наблюдава се нарушено кръвоснабдяване на плацентата, което може да доведе до неправилно хранене на фетуса и вътреутробна растежна ретардация. Рисковете са особено високи, когато състоянието предизвика преждевременно раждане преди 37 гестационна седмица, което само по себе си може да доведе до бъдещи здравословни проблеми за децата.

Към момента Тhe National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) са дефинирали критерии за определяне на риска от развитие на прееклампсия, базирани на рисковите фактори за майката. Този метод на скрининг обаче идентифицира само около 40% от жените, които ще развият късна прееклампсия, изискваща родоразрешение преди 37 гестационна седмица и 35% от всички случаи на прееклампсия (ранна и късна).

Последните данни показват, че приемането на ниски дози аспирин от жени с висок риск от ПЕ може да намали риска от ранна прееклампсия с повече от 60%, но лечението трябва да започне преди 16-та седмица на бременността. Затова ранното идентифициране на жените с висок риск е ключово. В Обединеното кралство идентифицирането на тези жени, които биха могли да се възползват превантивно от аспирин, се основава на майчините характеристики и медицинска история, определени от NICE. 

Нов алтернативен подход, известен като комбиниран скрининг, съчетава тези рискови фактори с резултатите от различни биофизични и биохимични измервания на майката, направени по врме на скрининга за хромозомни аномалии и ПЕ в периода от 11+0 до 13+6 гестационни седмици, а именно средно артериално налягане (MAP), пулсативeн индекс на утеринни артерии (UtA-PI) и серумен плацентaрен растежен фактор (PLGF).

Това ново изследване има за цел да сравни резултатите от комбинирания скрининг за ПЕ в първи триместър с тези на настоящия метод на NICE. Изследването е проведено в седем Национални здравни организации (НЗО) в Англия между април и декември 2016 г. В изследването са включени жени с едноплодна бременност, които са над 18 годишна възраст, и съответно по време на скрининга са със снети майчини  характеристики и медицинската история, както и са с измерени средно артериално налягане, UtA-PI, и PlGF.

Резултати

Проявяването на ПЕ във всеки момент по време на бременност (all-PE) е установено при 473 (2.8%) от 16.747 бременности в проучването, а ранна ПЕ е наблюдавана при 142 (0.8%), аналогично резултатите от скрининга на NICE са съответно 30.4% и 40.8%. Това се сравнява със съответните нива на диагностициране от 42.5% и 82.4% в полза на комбинирания скрининг в първи триместър.

Резултатите показват, че използването на прост алгоритъм въз основа на майчините характеристики и лесно измеримите маркери може да идентифицира приблизително 80% от жените, които ще развивият ранна ПЕ и следователно ще имат полза от профилактичното приемане на аспирин. 

„Проучването SPREE предостави окончателно доказателство в подкрепа на комбинирания скрининг за ПЕ с използване на различни биомаркери. Сега е време да преразгледаме професионалните насоки и да имплементираме използването на този нов метод за определяне на високо рисковите жени.” казва д-р Poon LC, King’s College London, съавтор в проучването.

Източник: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com

Нова скринингова програма за прееклампсия
Tagged on:                                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *