Полът на бебето контролира нивото на малки молекули, известни като метаболити в кръвта на бременната майка, което може да обясни защо рисковете от някои заболявания при бременност варират в зависимост от това дали майката носи момче или момиче, според нови изследвания от университета от Кеймбридж.

Констатациите, публикувани днес в JCI Insight, помагат да се обясни защо феталната растежна ретардация и прееклампсията се срещат по-често при бебета от  мъжки пол и защо бременността с момиче е с по-висок риск от преждевременно раждане.

Екип, ръководен от изследователи от Катедрата по акушерство и гинекология, Център за биомедицински изследвания на NIHR Cambridge, извършва подробни научни изследвания на повече от 4000 бременни първескини и анализира проби от плацентата и майчината кръв.

Учените установяват, че генетичният профил на плацентата е много различен по отношение на пола на бебето. Те наблюдават, че един от тези уникално свързани с пола плацентни гени контролира нивото на малка молекула, наречена спермин. Сперминът е метаболит – вещество, което участва в метаболизма, играе важна роля във всички клетки и дори е от съществено значение за растежа на някои бактерии.

В плацентата на бременност с момиченце има много по-високи нива на ензима, който изгражда спермин, а самите бременни имат по-високи нива на спермин в кръвта си в сравнение с жените, носещи момченца.

Установено е, че плацентарните клетки при момчетата са по-податливи на токсични ефекти на лекарство, което блокира производството на спермин. Това предоставя директни експериментални доказателства за свързаните с пола различия в плацентарния метаболизъм на спермина.

Изследователите също установяват, че формата на спермин, която е по-висока при бременни с момиче, увеличава риска от усложнения при бременност като преждевременно раждане, а ниските нива при бременност с момче са свързани с повишен риск от прееклампсия и фетална растежна ретардация.

“При бременността и раждането полът на бебето е силно вълнува ума на много родители, но дори не се замисляме как той влияе върху формирането на плацентата. Това проучване показва, че плацентата се различава дълбоко в зависимост от пола на бебето”, казва проф. Гордън Смит от университета в Кеймбридж, който ръководи изследването.

“Тези различия променят елементите на състава на кръвта на майката и дори могат да променят риска от усложнения при бременност. По-доброто разбиране на тези различия може да доведе до нови тестове и вероятно до нови подходи за намаляване на риска от лош ауткам на бременността.

Източник: https://www.sciencedaily.com

Момче или момиче?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *