Напоследък доста четем за Витамин D и връзката му с прееклампсия. Попаднахме на едно от последните проучвания, което не ни хареса много, но все пак ще го споделим с вас, защото всички очакваме момента, в който да бъде абсолютно възможно да се направи рандомизирано контролирано проучване с окончателно заключение за ползите от витамин D.
Все пак е хубаво да имаме всякаква информация – и “за” и в очакване на “за” 🙂

Може ли витамин D да намали риска от прееклампсия при бременност?

Според публикувани данни в BMC витамин D може да играе роля в предотвратяването на прееклампсия, но са необходими допълнителни проучвания, за да се потвърди това твърдение.

Прееклампсията (ПЕ) е свързано с бременността състояние, характеризиращо се с високо кръвно налягане и протеинурия. Състоянието и свързаните с него усложнения увеличават риска от заболеваемост и смъртност при майката и бебето. Предишни изследвания показват, че ранното начало на тежка ПЕ, която се развива между 20 и 34 седмици на бременността се свързва с 20 пъти по-голям шанс за майчина смъртност в сравнение с хипертензивиния синдром, който се развива след 34 гестационна седмица.

Етиологията или причината за ПЕ е сложна и учените продължават да изследват рисковите фактори и физиологичните пътища, свързани със състоянието. По същество, тялото оказва възпалителен отговор на намалена плацентарна васкуларизация, което води до широко разпространена ендотелна дисфункция, характеризираща се с патологични промени в лигавицата на кръвоносните съдове. Ендотелната дисфункция, от своя страна, увеличава кръвното налягане.

Ключови рискови фактори, които предразполагат някои жени да развият прееклампсия са сърдечно-съдови заболявания, генетика, диабет, тромбофилия, затлъстяване и др.

Дефицит на витамин D, свързан с прееклампсия
Дефицитът на витамин D е свързан с прееклампсията. В редица изследвания е доказано, че съществуват механизми, чрез които витамин D може да помогне за регулиране на кръвното налягане при бременни жени. Като цяло проучванията показват, че той действа като противовъзпалителен агент и помага да се регулира имунната функция. Витамин D може да окаже благотворно влияние върху системата ренин-ангиотензин, която помага да се регулира кръвното налягане и да се подпомогне поддържането на калциевото регулиране. Доказателствата от рандомизирани проучвания показват, че калциевата добавка по време на бременност намалява средния риск от ПЕ с 50%.

Предвид многобройните потенциални ползи от витамин D, група от изследователи извършват систематичен преглед на литературата, за да проучат ролята на нивата на витамин D върху състоянието прееклампсия. Резултатите от тях са публикувани в списание BMC за бременност и раждане.
Изследователите са извършили литературно търсене в базата данни на PubMed, за да идентифицират статии базирани на темата. За да бъдат включени в прегледа, проучванията е трябвало да включват клинични данни за концентрациите на витамин D и / или калциеви добавки и резултатите от тях, свързани с изхода на бременността, тоест дали е наблюдавана хипертония. Участниците в проучванията е трябвало да са навършили 18 години без други медицински специфики.

От 233 идентифицирани проучвания се оказва, че 200 не отговарят на критериите за анализ, оставяйки 33 проучвания на разположение за по-нататъшен преглед. От 33 проучвания са имали 3 случайни проучвания, 20 клинични проучвания, 2 ретроспективни кохортни проучвания, 6 проспективни кохортни проучвания и 2 рандомизирани контролирани проучвания (RCTs). Като цяло те установяват, че изследванията са довели до смесени резултати относно ефекта на витамин D върху ПЕ, което затруднява извличането на заключения относно ролята на витамин D за предотвратяване или намаляване на риска от това състояние.

Ограничения на изследването
Изследователите са попаднали на няколко ограничения, които са затруднили окончателните изводи. Първо, по-голямата част от проучванията са наблюдателни за природа; имало е само две рандомизирани контролирани проучвания и в тях не са отчетени нивата на калций или други добавки, които може да са повлияли нивата на витамин D. Едно от рандомизираните контролирани проучвания оценява ролята на мулти-витаминната минерална добавка с масло от черен дроб, съдържащо 2500 IU/g витамин D от 20-та гестационна седмица за предотвратяване на прееклампсия. Изследователите установяват, че добавката води до 31.5% намаляване на прееклампсия, но няма ефект върху риска от развитие на гестационна хипертония. В друго рандомизирано контролирано проучване се изследва ролята на 2.7 гр. добавка на рибено масло от 33-та седмица на бременността за намаляване на повторението на свързаната с бременност хипертония, но не е намерен ефект.

Още повдигнати въпроси
Като цяло, този преглед повдига повече въпроси, отколкото отговори, хвърляйки светлина върху необходимостта от по-нататъшни проучвания с по-строг контрол. Необходими са допълнителни рандомизирани контролирани проучвания, които да отчитат спецификите в нивата на витамин D на участниците – концентрация на витамин D в началото на проучването или нивата на излагане на слънце. Тези проучвания трябва също така да отчитат промените във времето, които могат да бъдат свързани с резултатите. Необходимо е също така допълнително проучване на оптималната доза витамин D за предотвратяване на прееклампсия, а стандартизираното определение на прееклампсия, включително клиничните параметри за пред-еклампсия, би позволило сравняване на резултатите в проучванията. Допълнителните изследвания трябва да включват повече хора с висок риск от недостиг на витамин D, като например афро-американски жени.

Използвана литература:
www.medicalnewsbulletin.com
Purswani, Juhi M., et al. “The role of vitamin D in pre-eclampsia: a systematic review.” BMC Pregnancy and Childbirth 17.1 (2017): 231.

Витамин D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *