Гестационният диабет представлява нарушение в обмяната на въглехидратите, което се диагностицира по време на бременност. При него причина за повишените нива на кръвната захар, са произвежданите от плацентата хормони, предизвикващи инсулинова резистентност. При всички бременни и особено при бременни с висок риск за гестационен диабет (напреднала възраст, наднормено тегло, бързо увеличаване на теглото по време на ранната бременност, анамнеза за предишен гестационен диабет, предишно раждане на дете >4 кг., глюкозурия, фамилна анамнеза за диабет тип 2 при родственици от първа степен), трябва да се проведе изследване на плазмена глюкоза на гладно.

Редица проучвания показват зависимост между повишената глюкозна концентрация и раждането на „едър плод“, както и я свързват с повишена честотата на прееклампсия. Сп. The Journal of Pediatrics публикува проучване, което сочи, че високите стойности на кръвна захар през първите месеци на бременността повишава и риска от вродена сърдечна аномалия на бебето, дори и при майки, които нямат диабет. 

Изследователите са проучили данни за 19 107 майки, от които 811 са родили бебета с вродени сърдечни заболявания. Те са анализирали нивата на глюкозата от кръвни проби, взети от майките в периода между четири седмици преди зачеването и края на 14-та гестационна седмица. Освен кръвните тестове, учените са разгледали резултатите и от орални тестове за глюкозен толеранс, проведени около 20 седмица на бременността.

Проучването установява, че рискът от раждане на дете с вроден сърдечен дефект се повишава с 8 % за всяко увеличение в нивата на кръвната захар с 0.6 mmol/l над референтните стойности през ранните етапи на бременността, дори когато майката е в млада възраст, с нормално тегло и ИТМ и не страда от гестационен диабет.

“Тази констатция е важна, защото това е променлив рисков фактор”, казва д-р Емми Хел, педиатър в детската болница в Хелзинки. Ранното установяване на повишена кръвна захар ще позволи на специалистите да провеждат ранен вътреутробен скрининг на сърцето на плода,  което ще доведе до намаляване на случаите на деца родени с вродени сърдечни дефекти.

Източник: The Journal of Pediatrics

Високите нива на глюкоза по време на бременност се свързват със сърдечни дефекти при бебетата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *